Upplands Natur AB

Avverkning & trädfällning

Skogstjänster

Att sköta om sitt skogsbestånd är en god investering för framtiden för både dig och kommande generationer. Genom att röja och gallra den yngre skogen vid rätt tidpunkter ger man de kvarlämnade träden bättre förutsättningar att stå emot snötryck och vindar.

Behovet av röjning och avverkning kan också finnas vid av exempelvis restaurering av naturreservat eller hagmarker. Det kan handla om röjning av igenvuxna odlingsmarker eller fällning av granar så att skogen blir öppen och ljus.

Vi utför allt från fällningar av enskilda träd i trädgårdar till arbeten med avverkningar och naturreservat. Oavsett uppdrag genomför vi våra arbeten säkert och effektivt med tydlig kommunikation med dig som kund.

Upplands Natur AB innehar bevis om entreprenörscertifiering utfärdat av ECS Entreprenörscertifiering Skog AB, vilket i de flesta fall är ett krav för arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare.

Skogsvård

Vi utför röjning, gallring och avverkning för markägare. Upplands Natur hjälper privatpersoner, kommuner och företag med skogsvård.

Skogsvård

Avverkning av skog i Uppsala eller Stockholm

Naturvård

Upplands Natur utför restaurering av naturreservat och hagmark genom att varsamt röja sly eller avverka träd för att ge fördel åt annan vegetation. 

Naturvård

Naturreservat Uppsala

Trädfällning

Vi har lång erfarenhet av trädfällning och utför säkra och välplanerade mark- eller sektionsfällningar av träd i alla typer av miljöer.

Trädfällning

Trädfällning som markfällning i Uppsala