Upplands Natur AB

Stängsel till vilthägn

Vilthägn

Ett vilthägn är ett markområde som inhägnats med stängsel i avsikt att permanent hålla exempelvis hjortar fångna inom området. Att sätta upp hjortstängsel kräver dock stor kunskap inom området. Vi har lång erfarenhet av viltstängsel och erbjuder lösningar som är pålitliga och säkra.

Stängslet ska vara ordentligt monterat och konstruerat så att de hägnade djuren inte kan ta sig ut, men även för att hindra andra djur från att ta sig in. Djuren måste också lätt kunna upptäcka stängslet och det ska vara utformat och placerat så att djuren inte skadar sig. Det är också viktigt att stängslet anpassas efter terrängens förutsättningar. Stängslet ska exempelvis konstrueras för att kunna ta upp variationer i spänningar som kan uppstå genom stängseldragning i kuperad terräng. När vi monterar stängsel för hägn tar vi alltid dessa faktorer i beräknande och konstruerar stängslet så det ska tåla exempelvis tyngden av snö och is eller annan yttre påverkan.

Bilder på Vilthägn

Vilthägn hjort i Uppsala

Elstängsel för vilthägn

Att använda elstängsel för hägn är en utmärkt lösning för hjort. En framgångsrik lösning är den specialutvecklade tråden “High Tensile” som håller hjorten på avstånd utan att skada. Även vid vanligt stängsel kan det ibland finnas anledning att komplettera detta med en utvändig eltråd. Det kan till exempel vara då det finns anledning att hindra genombrott av frilevande vilt eller som skydd mot rovdjur.

Upplands Natur erbjuder elstängsel från Gallagher och både projekterar och monterar alla typer av elstängsel för vilthägn.

Jag vill veta mer om vilthägn!

Ikonmeny för djurstaket