Upplands Natur AB

Stängsel mot rovdjur

Rovdjursstängsel

Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter såsom björn, järv, lo och varg är dock fredade av olika anledningar vilket kräver att rovdjursskador måste förebyggas med exempelvis stängsel.

Stängsel används därför med fördel som en effektiv lösning för att förebygga angrepp på tamdjur och kallas även för rovdjursavvisande stängsel. För att rovdjursstängsel ska vara effektiva ska de vara utformade på ett speciellt sätt och anpassade efter vilka rovdjur som skall hållas borta. Viktigt att tänka på är att ett stängslet inte får ha några svaga punkter. Upplands Natur projekterar och monterar rovdjursstängsel av hög kvalitet med bra hållfasthet och livslängd. Genom att välja kvalitet så kan man även minska underhållsarbetet och reparationer till följd av belastningsskador.

Bilder på Rovdjursstängsel

Utestängande rovdjursstängsel i Uppsala

Elstängsel som skydd för rovdjur

Elstängsel förebygger rovdjursangrepp effektivt och kan användas i de flesta tamdjursbesättningar. Ett rovdjursavvisande elstängsel kan exempelvis vara ett 5-trådigt elstängsel eller ett fårstängsel kompletterat med två eltrådar. Oavsett konstruktion är det viktigt att stängslet hindrar att rovdjuren varken kan hoppa över eller gräva för att krypa under stängslet. I vissa besättningar där elstängsel av olika anledningar bedöms som svårt hjälper vi till att ta fram den lösning som är mest kostnadseffektivt för besättningens unika förutsättningar.

Upplands Natur har erfarenhet och kunskap om elstängsel för att skydda tamdjursbesättningar och hjälper dig avgöra vilken typ av stängsel som bör monteras utifrån dina förutsättningar.

Jag vill veta mer om rovdjursstängsel!

Ikonmeny för djurstaket