Upplands Natur AB

Elstängsel för alla djur

Elstängsel

Ett elstängsel eller en eltråd kan användas för att både inhägna djur eller hålla oönskade djur ute. I grundutförande består ett elstängsel för djur av stolpar som via isolatorer bär upp en strömförande tråd. Antalet trådar och hur avståndet är fördelat mellan dem samt marken beror på vilken sorts djur som stängslet används för.

Hur fungerar elstängsel?

Elstängsel förses med ström från ett elstängselaggregat som drivs antingen med 230v från det fasta elnätet eller med lågspänning genom ett batteri. Batteridrift används främst när inhägnaden inte kan anslutas till det fasta elnätet. Elstängselaggregatet har en förbindelse med stängseltrådarna och förser dem med strömimpulser som har en spänning på några tusen volt, men med endast i några millisekunders varaktighet.

När ett djur nuddar någon av trådarna går en impuls genom djurets kropp ner till marken och sedan vidare genom marken till aggregatets jordspett och åter till aggregatet. Vid beröring sluts alltså en elektrisk krets som gör det möjligt för strömmen att vandra. Impulsen är ofarlig för vid enstaka stötar, men upplevs obehagligt av djuret vilket gör att de undviker trådarna. Ett stängsels ledningsförmåga är därför beroende av bra stängseltrådar och att det inte finns vegetation som avleder strömmen.

Bilder på Elstängsel

Elstängsel för djur i Uppsala
Elstängsel för får i Uppsala

Övervakning och fjärrstyrning av elstängsel

Det finns en mängd olika lösningar för övervakning och kontroll av ditt elstängsel såsom fjärrstyrning eller funktionslarm. Med en GSM-modul kan du med hjälp av din mobiltelefon slå på eller av elstängslet via ett enkelt SMS, få zonspecifik driftstatus samt motta larm vid eventuella funktionsfel. På så sätt hinner du reagera snabbt och förhindra att djuren smiter eller att rovdjur kan ta sig in i hägnet.

Underhåll av elstängsel

Det årliga underhållet varierar mycket och beror bland annat på stängslets materialval, markförhållanden och förarbeten. Ett stängsel som är monterat av Upplands Natur behöver oftast inte justeras, då stolparna alltid monteras på frostfritt djup. En övergripande kontroll av hägnet för att se till att inga nedfallna träd, grenar eker viltskador finns på stängslet räcker i de flesta fall. Gräsrensning behöver man i regel alltid utföra en eller ett par gånger per år för att säkerställa att det inte är uppväxt gräs eller annan vegetation som har kontakt med trådarna.

Elstängsel från Gallagher

Vi har valt att arbeta med produkter från Gallagher eftersom företaget är världens största kvalitetsmärke inom elstängsel för alla typer av djur. Gallagher är global marknadsledare inom elstängselaggregat och drivs av säkerhet, användarvänlighet och teknisk perfektion. Produkterna utvecklas från en jordbruksvision och testas av användare, något som vi uppskattar.

Kontakta mig om Elstängsel

Ikonmeny för djurstaket