Upplands Natur AB

Certifiering

Certifiering för arbete på skogsmark

Entreprenörer anlitade av direktcertifierade eller gruppcertifierade skogsägare ska med vissa undantag inneha entreprenörscertifikat eller bevis om entreprenörscertifiering vid arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare.

Enligt kraven för Svensk PEFC Entreprenörsstandard ska svenska PEFC‐certifierade företag verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka och bedriva systematiskt arbetsmiljöarbe och personal som utför skogliga arbeten ska ha kompetensbevis för adekvat natur‐ och kulturvårdsutbildning.

Certifiering

Upplands Natur AB ingår i ECS Entreprenörscertifiering Skog ABs grupp för PEFC-certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC 004 och uppfyller kraven i svensk PEFC entreprenörsstandard PEFC SWE 003.

Certifiering för arbete på skogsmark

Bilder på Certifiering för arbete på skogsmark

Läs mer om vad certifieringen innebär hos ECSkog AB eller om kraven för Svensk PEFC Entreprenörsstandard enligt PEFC SWE 003 (pdf).