Säker och effektiv Avverkning och fällning av träd

Vilthägn för hjort Stängsel för hjorthägn

Varsam restaurering av Hagmarker och naturreservat

Effektiva stängsel Elstängsel och vanliga fårstängsel

Effektiva staket Elstängsel och vanliga häststaket

Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen inom vårt segment – till ett konkurrenskraftigt pris

Upplands Natur AB

Upplands Natur AB

Upplands Natur Örn

Upplands Natur är ett familjeföretag verksamma inom områdena stängsel och skogsvård. Vi har ett starkt intresse för djur och natur och arbetar med metoder som är hållbara och skonsamma mot naturen.

Inom stängsel är vi en totalleverantör och utför allt från stora naturvårdsprojekt till mindre inhägnader. Vi har en avancerad maskinpark för montering av alla typer av stängsel och inhägnader, vilket gör att monteringen går snabbare än vid manuell montering. Något som gör oss till ett prisvärt alternativ.

Inom området skog arbetar vi dels med naturvårdande uppdrag såsom restaurering av hagmarker och naturreservat och dels med skogsavverkning, röjning, gallring samt trädfällning. För oss är det viktigt med en omsorgsfull skogs- och naturvård där vi bidrar till att exempelvis skapa förutsättningar för naturbete eller ge kommande generationer en god tillväxt i skogsbestånd. Upplands Natur AB innehar bevis om entreprenörscertifiering utfärdat av ECS Entreprenörscertifiering Skog AB.

Stängsel

Upplands Natur projekterar och monterar alla typer av stängsel och staket för inhägnad och utestängning av djur. Vår erfarenhet och kompletta maskinpark gör arbetet effektivt och prisvärt för dig som kund.

Läs mer om stängsel

Elstängsel för djur i Uppsala

Skogs- och naturvård

Upplands Natur utför vårdande och underhållande åtgärder inom skog. Det kan vara allt från fällningar av enskilda träd i trädgårdar till större avverkningar och restaureringar av hagmarker och naturreservat.

Läs mer om skogstjänster

Avverkning av skog i Uppsala eller Stockholm