Upplands Natur AB

Stängsel för plantering

Planteringshägn

Att hägna skogsplanteringar är en effektiv metod för att minimera skador orsakade av djur. Vid plantering med ädellöv är hägn nästan alltid nödvändigt för att undvika skador, men även gran, tall och lärk kan behöva skyddas.

Om man inte skyddar plantorna mot betskador kan man räkna med att de får nedsatt tillväxt och att det framtida beståndet får dålig virkeskvalitet. Plantorna kan också betas så hårt att de slutligen dör. Det är därför klokt att redan från början satsa på ett effektivt skydd i form av viltstängsel kring skogsplanteringar.

Bilder på Planteringshägn

Planteringshägn i Uppsala

Skydda planteringen

I de fall förutsättningarna tillåter ger ett traditionellt hägn med viltnät och trästolpar ett fullgott skydd under hela etableringstiden. Detta är en beprövad konstruktion och kräver minst underhåll. Kontinuerlig tillsyn av planteringshägnet är dock viktigt för att upptäcka genombrytningar av exempelvis älg eller vildsvin som i sin tur öppnar upp för annat vilt.

Upplands Natur har kunskapen och erfarenheten som krävs för att projektera och montera stängsel som effektivt skyddar nyplanteringar.

Jag vill veta mer om planteringshägn

Ikonmeny för djurstaket