Upplands Natur AB

Stängsel mot vildsvin

Vildsvinsstängsel

Vildsvin har sedan länge varit en naturlig del av den svenska faunan. Vildsvinsstammen har under de senaste 30 åren gått från att i det närmaste varit utrotad till att idag bestå av närmare 300 000 individer.

För såväl villaägare som lantbrukare har vildsvinens utbredning blivit ett stort problem i form av sönderbökade marker, vilket inte minst för jordbruket innebär stora inkomstbortfall. Ett bra vildsvinsstängsel är ofta den bästa metoden för att hålla djuren borta. Beroende på förutsättningarna för området som skall stängas av kan elstängsel eller ett vanligt stängsel monteras. Upplands Natur projekterar och monterar effektiva stängsel som håller vildsvinen borta från trädgårdar eller odlingar.

Bilder på Vildsvin

Elstängsel för vildsvin i Uppsala

Elstängsel för vildsvin

Ett elstängsel har i de flesta fall visat sig vara den mest effektiva metoden för att stänga ute vildsvinen. Elstängslet är också ofta ett mer prisvärt alternativ då ett vanligt stängsel ställer högre krav på monteringen. Exempelvis bör vanligt stängsel förankras 30 till 50 centimeter ned i marken och med vinkel bort från det skyddade området så att vildsvinen inte kan böka upp stängslet. Ett elstängsel för vildsvin kan monteras både som en permanent lösning och som en tillfällig och flyttbar lösning.

Upplands Natur erbjuder elstängsel från Gallagher och arbetar med säkra och beprövade lösningar för både fasta och tillfälliga vildsvinsstängsel.

Jag vill ha en offert för vildsvinsstängsel!

Ikonmeny för djurstaket