Upplands Natur AB

Trädfällning

Trädfällning

Träd kan behöva fällas av olika anledningar. Det kan vara av rent estetiska skäl eller att trädet är skadat, sjukt eller dött och därför utgör en fara för omgivningen om det skulle falla.

Det är viktigt att trädfällningen görs på rätt sätt för att varken hus eller egendom ska komma till skada. Genom att tänka igenom och planera fällningen kan också det forsatta arbetet med bortforsling av trädet underlättas. Upplands Natur har erfarenheten och kunskapen för att fälla dina träd på ett säkert och effektivt sätt.

Bilder på Trädfällning

Trädfällning som markfällning i Uppsala

Beroende på trädet och tomtens förutsättningar kan olika fällningsmetoder användas.

Markfällning

Den traditionella trädfällningen där vi fäller trädet från marken innebär större säkerhet och är mer kostnadseffektivt för dig som kund. För att fälla trädet i rätt riktning använder vi oss av hjälpmedel som kilar, vinschar och draglinor.

Sektionsfällning

Genom sektionsfällning fälls trädet bit för bit från toppen. En sådan fällning kan genomföras maskinellt med gripsåg eller genom att en erfaren trädfällare klättrar upp i trädet och fäller det i sektioner.

Vi har kunskapen och anpassad utrustning för att utför sektionsfällning så säkert och riskfritt som möjligt och väljer alltid den metod som passar bäst för varje unikt uppdrag.

Jag vill veta mer om trädfällning!