Upplands Natur AB

Om oss

Bilder från Upplands Natur AB

Montering av stolpar för staket
Vi monterar stängsel och stolpar för staket

Upplands Natur AB

Upplands Natur Örn

Upplands Natur är ett familjeföretag verksamma inom områdena stängsel och skogsvård. Vi har ett starkt intresse för djur och natur och arbetar med metoder som är hållbara och skonsamma mot naturen.

Inom stängsel är vi en totalleverantör och utför allt från stora naturvårdsprojekt till mindre inhägnader. Vi har en avancerad maskinpark för montering av alla typer av stängsel och inhägnader, vilket gör att monteringen går snabbare än vid manuell montering. Något som gör oss till ett prisvärt alternativ.

Inom området skog arbetar vi dels med naturvårdande uppdrag såsom restaurering av hagmarker och naturreservat och dels med skogsavverkning, röjning, gallring samt trädfällning. För oss är det viktigt med en omsorgsfull skogs- och naturvård där vi bidrar till att exempelvis skapa förutsättningar för naturbete eller ge kommande generationer en god tillväxt i skogsbestånd. 

Upplands Natur har en lång erfarenhet och har under åren arbetat med kunder som Upplandsstiftelsen, Swedavia, Skogssällskapet och Länsstyrelsen. Kontakta oss gärna för referenser.